Historia

Rys historyczny

Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1241 r., Wtedy, pod Chmielnikiem rozegrała się przegrana przez rycerstwo polskie bitwa z wojskami mongolskimi. Początkowo osada była własnością książęcą by w XIII w. stać się własnością możnego rodu Odrowążów.

Dzięki staraniom Oleśnickich Chmielnik otrzymał prawa miejskie nadane mu przez króla Zygmunta Augusta w połowie XVI w.. Pierwsza parafia w miasteczku powstała w 1354 r. Kościół konsekrował ówczesny biskup krakowski Bodzanta. Z początku w granicach parafii znajdowało się tylko kilka miejscowości, dopiero w od XVI w. ich liczba się wydatnie zwiększyła. W okresie przedrozbiorowym w mieście istniały: szkoła, szpital parafialny, prebenda św. Mikołaja, Bractwo św. Anny, Bractwo Różańcowe. Około roku 1555 ówczesny dziedzic Chmielnika Jan Oleśnicki przekazał kościół parafialny w posiadanie protestantom. Miejscowy proboszcz po spaleniu plebanii został wypędzony i musiał szukać schronienia w Szydłowie. Według historyków w XVI w. Chmielnik był jednym z najważniejszych małopolskich ośrodków arianizmu dystansując pod tym względem pobliski Pińczów.

Obecny kościół był budowany w latach 1730-1783 przez Jerzego Ożarowskiego, a następnie przez Andrzeja i Elżbietę Moszczyńckich. Świątynia została konsekrowana przez sufragana sandomierskiego bpa Wojciecha Radoszewskiego. Ołtarz główny kościoła z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej pochodzi z XVIII w.

Na terenie parafii znajdują się trzy kaplice, w których odprawiane są Msze św.: kaplica w Domu Sióstr Kanoniczek Św. Ducha w Chmielniku, kaplica w szpitalu w Chmielniku i kaplica w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Odpusty parafialne

 • Przemieniania Pańskiego – 6 sierpnia,
 • Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia.

Do Parafii przynależą:

 • Chmielnik,
 • Andrzejówka 2km,
 • Ciecierze 2km,
 • Dezyderów 3km,
 • Holendry 5km,
 • Jasień 4km,
 • Kolonie Suchowolskie 3km,
 • Lipy 2km,
 • Lubania 3km,
 • Łagiewniki 4km,
 • Miławka 2km,
 • Przededworze 1km,
 • Suchowola 1,5km,
 • Szyszczyce 4km,
 • Śladków Mały 4km,
 • Zrecze Brzozowskie 4km,
 • Zrecze Chałupczańskie 4km,
 • Zrecze Duże 3km,
 • Zrecze pod Falkami 5,5km,
 • Zrecze Małe 2km,
 • Zrecze Wielka Łąka 6km.
Przewiń na górę