Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – organizacja katolików, którzy swoją młodość chcą przeżyć, a nie przespać.

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, które ma objąć całego człowieka, jego osobowość, tzn. sferę ducha, intelektu, charakteru, uczuć, itd..

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jako organizacja katolicka ma za zadanie w specyficzny dla siebie sposób przemieniać ten świat, swoje środowisko życia duchem ewangelicznym – ma budować Królestwo Boże. Pociąga to za sobą konieczność wychodzenia do świata.

Przewiń na górę