Apostolstwo Dusz Czyśćcowych

W „Dzienniczku” św. s. Faustyny czytamy:

Powiedział mi Pan: Wstępuj często do czyśćca, bo tam cię potrzebują. Rozumiem, o Jezu mój, znaczenie tych słów, które mówisz do mnie, ale pozwól mi wpierw wstąpić do skarbca miłosierdzia Twego. I zdaje się, że te słowa rozumiemy, a przynajmniej staramy się przyjmować do serca także i my, gromadzący się co miesiąc na wspólnej liturgii, by przyjść z pomocą wiernym cierpiącym w czyśćcu.

Apostolstwo Dusz Czyśćcowych stara się odpowiedzieć na tę prośbę Pana Jezusa. Celem tej wspólnoty jest pogłebiona modlitwa w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu. Kościół wierzy, że można pomagać duszom w czyśćcu i gorąco nas do tego zachęca. Każdy z nas może pomóc zmarłym poprzez: modlitwę, post, odpusty, dobre czyny, a przede wszystkim przez sprawowanie Najświętszej Ofiary i przystępowanie do Komunii św.

Obecnie grupę stanowi 7 osób.

Przewiń na górę