Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota „W mocy Ducha” jest charyzmatyczną wspólnotą modlitewną istniejącą w ramach Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Podstawowym charyzmatem Wspólnoty jest nieustanne uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa dokonywane w mocy Ducha Świętego oraz modlitwa wstawiennicza w intencjach Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji kapłanów. Spotykamy się zazwyczaj raz w tygodniu w świetlicy parafialnej. Centralnym punktem naszych spotkań jest spontaniczna modlitwa uwielbienia podczas której wielbimy Boga dziękując mu za otrzymane łaski.

Jako Wspólnota parafialna pragniemy angażować się w życie naszej parafii organizując spotkania modlitewne na których posługujemy modlitwą wstawienniczą, podejmujemy modlitwę w intencjach uczestników tych spotkań. Co miesiąc dwie osoby z naszej Wspólnoty podejmują modlitwę za parafię. Organizujemy spotkania, na które zapraszamy ciekawych ludzi, którzy dzielą się z nami doświadczeniem Boga w swoim życiu.

Wszystkim działaniom, które podejmujemy przyświeca jeden cel i jedno pragnienie,  aby w nich Bóg w Trójcy Świętej Jedyny został uwielbiony.

Przewiń na górę