Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w msc. Przededworze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w msc. Przededworze

Informacja z otwarcia ofert

Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w msc. Przededworze
Przewiń na górę