X NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 czerwca 2023 r.

1. .W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli czytamy o powołaniu Mateusza.To dobra okazja byśmy przemyśleli nasze osobiste powołanie oraz powołanie nas do wspólnoty uczniów Chrystusa.

Dzisiaj  ostatnia przed wakacjami Katecheza Chrzcielna- zapraszamy po Mszy św. o godz.17.00 i po Nabożeństwie czerwcowym.

2. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do tak godnego i głębokiego przeżycia s. Bierzmowania w naszej parafii. Dziękujemy Bierzmowanym i ich  rodzicom, a  szczególne podziękowania  dla s. Bernardyny  i ks. Piotra Noconia. Serdecznie dziękujemy za dar młodzieży bierzmowanej i ich rodziców :

– na rzecz Misji(Naczynie liturgiczne,2 ornaty i różańce)                                                         

-oraz naszej parafii- 3 500 zł.-ofiarę  przeznaczymy jako cegiełkę na zakup nowego konfesjonału..  Bóg zapłać!

3. Serdeczne Bóg zapłać  za świadectwo wiary naszych Parafian i tak liczny udział w procesji Bożego Ciała. Niech dobry Bóg wynagrodzi swoimi łaskami. Bóg zapłać! Szczególnie  dziękujemy: Prezesowi i pracownikom Zakładu Usług Komunalnych; Panu Przemysławowi Sierudze z Holender;

– tym co przygotowali przepiękne  Ołtarze; masarzom i piekarzom ; Strażakom i druhnom, Kierowcom i mieszkańcom Śladkowa Małego. Bóg zapłać!

Tym, którzy zabezpieczali trasę – Policji i Strażakom .Dzieciom sypiącym kwiaty i ich rodzicom; P. Organiście i chórowi; p. kościelnemu, ministrantom, Paniom niosącym feretrony; Pocztom Sztandarowym; Rycerzom Kolumba; Siostrom Kanoniczkom Ducha Świętego; księżom  -a zwłaszcza naszemu gościowi  Kanclerzowi Kurii Kieleckiej ks. dr Adamowi Perz za wspólną modlitwę i inspirujące  Słowo  Boże…Bóg zapłać!

4. Zakończenie oktawy i procesja w czwartek o godz.18.00. -po procesji błogosławieństwo wianków i ziół. Prosimy o przygotowanie Ołtarzy na oktawę: Kierowców, strażaków; Wspólnotę  W mocy Ducha”, Legion Maryi,

W czwartek przypada także przeniesiona z piątku uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela’

5. W piątek -uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa .Tego dnia przypada Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Wspólnota „W mocy Ducha” zaprasza  wszystkich ,  na Mszę wotywną ku czci Ducha św., oraz na modlitwę uwielbienia  w piątek 16 czerwca o godz. 19.30

Intencje do modlitwy można składać przed ołtarzem bezpośrednio przed Eucharystią. Naszą modlitewną pamięcią ogarniemy w sposób szczególny darczyńców VII Wieczoru Uwielbienia.

6. W sobotę- 17 czerwca -wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Tego dnia w Wiślicy odbędzie się XXI Spotkanie Młodych w Wiślicy Tegoroczne hasło spotkania „ZNAJDŹ MOC”, nawiązuje do jednych z naszych pragnień. Zapraszamy!

7. Sekretariat Misyjny Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia dziękuję dzieciom-które w tym roku przystąpiły do I Komunii św.-za ofiarę –1 603 zł ,którą złożyły dzieci w kopertach „Mój dar dla dzieci z krajów misyjnych”. Zebrana ofiara zostanie przekazana Siostrze Benedykcie, misjonarce ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, pochodzącej z Chmielnika, która pracuje w Gatara ,dla sierot i ubogich dzieci Burundi.

8. Zakończyliśmy „Poświęcenie pól” serdeczne Bóg zapłać  za ofiary- w tym tygodniu: Holendry -310 zł

Na fundusz remontowo-budowlany zebraliśmy 1 255zł,Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom i Rycerzom Kolumba, którzy tę zbiórkę przeprowadzili.

9.Cmentarz jest miejscem świętym. Apelujemy o zmianę naszych zwyczajów-szacunek dla zmarłych domaga się naszej pamięci i modlitwy, ale wystarczy jeden okazały znicz ze zmiennym wkładem… Śmieci odnosimy do wyznaczonych miejsc!  Bardzo prosimy o zmianę zwyczajów naszych parafian i gości! Serdecznie dziękujemy tym, którzy zastosowali się do naszej prośby!

10.Zapraszamy do czytania prasy katolickiej- jest nowy periodyk Magazyn- Niedziela-dla wszystkich, którym bliska jest tematyka historyczna  i patriotyczna- cena 15zł.Zapraszamy!

11. Składamy podziękowanie za sprzątanie naszego Kościoła. Pracowali mieszkańcy ul. Konopnickiej: Barbara Michalska ;Teresa Głód; Monika Obłąk; Alicja Janus: Andrzej Gołębiowski; Maria Gołębiowska; Józef Gołębiowski  i mieszkańcy ul. Mickiewicza : Wioletta Jabłońska; Halina Sęk

 Serdeczne Bóg zapłać za pracę i ofiarę150 zł. W przyszłym tygodniu w sobotę-17 czerwca zapraszamy mieszkańców ul. Polnej.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ubogacającym nasza liturgię-gościom i domownikom; lektorom , kantorom i służbie liturgicznej.

Życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego  tygodnia. Szczęść Boże!

 

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 czerwca 2023 r.
Przewiń na górę