XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 czerwca 2023 r.

1. Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił Nowy Lud Boży – Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia jest znakiem Nowego Przymierza, bo gromadzimy się jako Lud Boży, by składać dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata. Mocą tej miłości budujmy nasza codzienność…

2. Serdeczne Bóg zapłać ks. Pawłowi ,który wraz  z młodzieżą uczestniczyli w XXI Spotkaniu Młodych w Wiślicy.

3. W piątek -23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Polećmy Panu Bogu wszystkich ojców.

Jest to także dzień zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Zapraszamy uczniów ,nauczycieli i rodziców na Mszę św. kończącą rok szkolny w  niedzielę -25 czerwca o godz. 8.30.Zapraszamy!

4. Zapraszamy sołtysów, reprezentantów polskiej wsi, z terenu województwa świętokrzyskiego, oraz całej diecezji kieleckiej, a także liderki społeczności wiejskich, jakimi są Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z naszego terenu, w dniu 24 czerwca 2023 r. (sobota) od godz. 10.00 na V Zjazd Sołtysów i II Zjazd Liderek do klasztoru Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie.

5. W imieniu organizatorów: Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach,  zapraszamy do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa,  która odbędzie się odbędzie się w sobotę – 24 czerwca 2023 roku (sobota)  w godz. od 9.00 do 12.00  w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7.

6. Zapraszamy do udziału w wakacyjnych Rekolekcjach powołaniowych   młodzieży męskiej, które odbywać się będą w dniach 2-5 lipca 2023 roku na „wyspie” w Budzyniu. Rekolekcje maja na celu pomoc w rozeznaniu powołania młodym mężczyzną poprzez modlitwę, ciszę, skupienie oraz adorację. Bedzie to także okazja do tego by przyjrzeć się  Seminarium Duchownemu od wewnątrz.

7. Cmentarz jest miejscem świętym. Apelujemy o zmianę naszych zwyczajów-szacunek dla zmarłych domaga się naszej pamięci i modlitwy, ale wystarczy jeden okazały znicz ze zmiennym wkładem… Śmieci odnosimy do wyznaczonych miejsc!  Bardzo prosimy o zmianę zwyczajów naszych parafian i gości! Serdecznie dziękujemy tym, którzy zastosowali się do naszej prośby!

8. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej-

-w gazecie  Niedziela jest artykuł o naszym VII Chmielnickim Wieczorze Uwielbienia

 -jest nowy periodyk Magazyn- Niedziela-dla wszystkich, którym bliska jest tematyka historyczna i patriotyczna- cena 15zł.Zapraszamy!

 9. Składamy podziękowanie za sprzątanie naszego Kościoła. Pracowali mieszkańcy ul. Mickiewicza :Danuta Liberek i mieszkańcy ul. Polnej: Bożena Wójcik; Krystyna Podsiedlik; Dorota Piwowarska; Andrzej Piwowarski; Artur Lasak; Marta Lasak; Maria Szymańska; Iwona Fryt. Serdeczne Bóg zapłać za pracę i ofiarę 210 zł. W przyszłym tygodniu w sobotę-24 czerwca zapraszamy mieszkańców osiedla Śłonecznego wraz z blokiem.

Serdecznie dziękujemy Rycerzom Kolumba: Włodzimierzowi Hanszkę; Krzysztofowi  Gubała, Leonardowi  Stradowskiemu oraz p. Kościelnemu Dominikowi za przewiezienie ołtarzy z placu kościelnego.

10. Kancelaria parafialna w tym tygodniu do piątku -23 czerwca czynna tylko po południu.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ubogacającym nasza liturgię-gościom i domownikom; lektorom , kantorom i służbie liturgicznej.

Życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego  tygodnia. Szczęść Boże!

 

 

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 czerwca 2023 r.
Przewiń na górę