Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na piątek 30 grudnia

Drodzy Diecezjanie, Mając na uwadze dobro duchowe wiernych powierzonych mej pasterskiej trosce oraz odpowiadając na prośby i zapytania dotyczące konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 30 grudnia 2022 r., zachowując przepisy kan. 88 KPK, niniejszym udzielam wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kieleckiej dyspensy od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 30 grudnia 2022 r.

Jednocześnie zachęcam tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

† Jan Piotrowski

BISKUP KIELCECKI

Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na piątek 30 grudnia
Przewiń na górę