Kolędnicy Misyjni

We wtorek św. Szczepana 26 grudnia z naszej parafii wyruszyła grupa Kolędników Misyjnych.

Dzieci wraz ze swymi opiekunami będą głosić Dobrą Nowinę w naszych domach i wspomagać rówieśników z krajów misyjnych, w tym roku dzieci z Kolumbii. Bóg zapła

Kolędnicy Misyjni
Przewiń na górę