,,Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w msc. Przededworze”.

,,Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w msc. Przededworze”. Zgodnie z wytycznymi Programu Odbudowy Zabytków, termin składania ofert cenowych wynosi 30 dni od dnia publikacji zapytania, tym samym  ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 08.04.2023 r. do godziny 10.00

Miejsce składania ofert:

w formie papierowej

  • osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Plac Kościelny 7, 26-020 Chmielnik , w zamkniętej kopercie z dopiskiem :,,Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w msc. Przededworze”

Godziny pracy kancelarii parafialnej : poniedziałek – sobota: 08:00 – 09:00 , 16:00 – 16:55

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5_Opracowanie technologii prac r

Załącznik nr 6_ Lokalizacja

Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy

Pytania i odpowiedzi

Załącznik_nr_2_Wzór umowy

Załącznik_nr_3_Oświadczenie o uprawnieniach osób_modyfikacja

Załącznik_nr_4_-_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych

,,Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w msc. Przededworze”.
Przewiń na górę